zaterdag, 25 november 2017

P1010093

Welkom

Op deze site wil ik u inzicht geven in de door de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden (NVSWH) gehanteerde regels en voorschriften. Vooral het koopcontract is meer dan de moeite waard te lezen en dan met name de artikelen 3 en 4 met betrekking tot de fokkerij en de boeteclausule wanneer de eigenaar van de hond zich niet aan de bepalingen van het contract houdt.

De Statuten en het Huishoudelijk Reglement staan nu ook op de website van de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden. Daarvoor echter kreeg een belangstellende de Statuten en het H.H-reglement op verzoek via de mail toegezonden, echter met volgende begeleidende tekst:
"Als bijlage van deze mail treft u aan de Statuten/huishoudelijk reglement van de Nederlandse vereniging van Saarlooswolfhonden. Deze worden op uw verzoek aan u toegezonden en zijn voor priv├ęgebruik. Wij vragen u vriendelijk om hieruit niets te publiceren of door te geven aan derden.
Wel kunt u derden doorverwijzen naar het secretariaat van de Nederlandse vereniging van Saarlooswolfhonden indien zij inzage wensen in de Statuten/huishoudelijk reglement van de vereniging."

Interessant in die reglementen is de leeftijdsclausule voor bestuursleden. Op het moment dat men 70 jaar wordt, is het afgelopen met het bestuurslidmaatschap. Dat buiten de Ned. Vereniging van Saarlooswolfhonden mensen op die leeftijd of daarboven nog bijv. president kunnen worden, doet niets ter zake. Controle hierop is echter voorbehouden aan het bestuur. Nergens valt te lezen dat men jaarlijks de ledenvergadering mededeelt wat de leeftijd van de bestuursleden is.

Voor alle duidelijkheid: ik ben geen lid van de NVSWH. Dat ik deze domeinnaam bezit, is het gevolg dat de NVSWH zich er nooit voor geïnteresseerd heeft.